Nejčastější dotazy o inovativním adresáři pro cestovní ruch

Adresář turistických organizací je nejobsáhlejším vícejazyčným seznamem turistických společností z celého světa. V Adresáři mohou být jen určité typy organizací, například turistické centrály či orgány na národní, regionální nebo obecní úrovni. Dále různá sdružení a asociace cestovních služeb a pohostinství nebo poskytovatelé odborného školení v cestovním ruchu.

Adresář turistických organizací je zcela výjimečný díky dvěma věcem. Zaprvé, je vícejazyčný. Informace o zadaných organizacích jsou uváděné v desíti světových jazycích v rámci deseti jazykových verzích Adresáře. Dané společnosti lze tak vyhledávat na internetu nejen v češtině a angličtině, ale i dalších osmi jazycích. Tím jsou pokryté všechny hlavní turistické trhy na světě. Tento přístup nazýváme "Myslet globálně – jednat lokálně".

Druhou výhodou je možnost vylepšit si svůj záznam v Adresáři řadou interaktivních prvků, například lze přiložit video spot, různé prezentace či PDF katalogy. Díky interaktivním souborům je pak prezentace atraktivnější a zvyšuje množství potenciálních klientů, kteří ji zhlédnou.

Do Adresáře lze přidávat jen určité typy turistických organizací: turistické centrály a orgány zodpovědné za cestovní ruch na národní, regionální, i obecní úrovni; dále kongresová centra, sdružení a svazy cestovního ruchu, poskytovatelé odborného školení, média zaměřená na turismus atp. Pokud nevíte jistě, zdali může být vaše organizace přidaná do Adresáře, napište nám.

Seznam turistických organizací fungoval jako součást portálu tourism-review.cz již od roku 2006. V roce 2016 jsme na základě poptávky zákazníků, kteří si žádali obsáhlejší prezentaci, založili samostatnou stránku cs.tourism-review.org, kam jsme Adresář přesunuli. Hlavním účelem těchto změn bylo zdokonalit možnosti prezentace, které organizace v Adresáři mají.

Adresář turistických organizací je nejobsáhlejším seznam cestovních a turistických společností z celého světa. Každý záznam je uveden v deseti jazycích, tudíž v deseti jazykových verzích Adresáře: česky, anglicky, německy, španělsky, francouzsky, italsky, rusky, čínský, arabsky, a polsky.

Vícejazyčná prezentace hraje důležitou roli pro optimalizaci pro mezinárodní vyhledavače. Vaše webová stránka se stává snáze vyhledavatelnou pro globální servery jako Google či Yahoo, i pro jejich lokální jazykové verze. Navíc bude vaše organizace vyhledatelná i přes významné internetové vyhledávače operující pouze v určitých zemích, například ruský Yandex nebo čínský Baidu.

Adresář turistických organizací je součástí Tourism Review Media, což je globální mediální společnost zaměřující se na cestovní ruch. Díky tomu mají naši zákazníci k dispozici široký výběr kvalitních marketingových nástrojů. Synergický efekt při uplatnění řady interaktivních marketingových postupů je obrovský. Další výhodou je skutečnost, že Tourism Review nejen vytváří různé formy prezentací dle přání zákazníka, ale zajišťuje i jejich efektivní distribuci. Na jednom místě je tedy možné získat vše potřebné pro kvalitní propagační kampaň. Přehled marketingových služeb a nástrojů najdete na našich stránkách cs.tourism-savvy.com.

Turistický kalendář je specificky zaměřený rejstřík, který obsahuje v zásadě všechny významné mezinárodní cestovní a turistické veletrhy, výstavy a konference z celého světa. Všechny veletrhy jsou v kalendáři prezentovány v deseti jazycích, tj. jsou uvedené v deseti jazykových verzích Kalendáře. Každý záznam může navíc obsahovat interaktivní soubory, jako jsou videa, prezentace či PDF katalogy.

Veletrhy a výstavy, které jsou uvedené v Kalendáři, svou prezentací zaujmou neúměrně větší množství potenciálních zákazníků, a to jak vystavovatelů, tak i návštěvníků. Další výhodou je lepší zviditelnění v rámci mezinárodního turistického trhu.

Kalendář veletrhů Tourism Review zvyšuje množství návštěvníků na webových stránkách veletrhů, a tím i pomáhá organizátorům rozšiřovat jejich zákaznickou základnu. Dalším průlomovým prvkem Kalendáře je zařazení propagačních materiálů v interaktivní formě, což zlepšuje věrnost i počet zákazníků.

"Myslet globálně – jednat lokálně". To je heslo, které stojí za myšlenkou efektivní vícejazyčné propagace. Hlavním cílem je zvýšit mezinárodní viditelnost našich zákazníků a pomoci jim proniknout na zahraniční turistické trhy. U vícejazyčné prezentace jsou informace o veletrzích uváděné v deseti jazycích, na deseti serverech Tourism Review. Veletrhy jsou tak vyhledavatelné lokálními vyhledávači, avšak ne jen danými jazykovými verzemi Googlu či Yahoo, ale i významnými vyhledávači jako jsou čínský Baidu nebo ruský Yandex. Díky tomu jsou tyto veletrhy vyhledávatelné napříč nejdůležitějšími turistickými trhy po celém světě, ovšem v místních jazycích.

Ano, organizátoři, kteří chtějí do kalendáře vložit více než dva veletrhy, získávají výrazné výhody. Sleva závisí na počtu veletrhů i na výběru prezentace. Zároveň tak organizátoři získávají možnost být uvedení i v samostatném Adresáři turistických organizací. Napište nám, pokud si do kalendáře přejete vložit větší množství veletrhů.

Adresář cestovních kanceláří je nejobsáhlejším vícejazyčným rejstříkem cestovních kanceláří. Celkem čtyři prezentační možnosti nabízí širokou škálu propagačních nástrojů. Každá cestovní kancelář si může vybrat prezentaci, která bude nejlépe vyhovovat jejich představám o marketingové kampani, jejich cílům i finančním možnostem.

Je pravda, že je dnes k dispozici mnoho seznamů cestovních kanceláří a agentur. Ovšem Adresář od Tourism Review je zcela odlišný projekt, který vyniká ze dvou důvodů.

Zaprvé, Adresář umožňuje k prezentaci připojit i interaktivní propagační materiály, jako jsou videa, prezentace a PDF katalogy. Tyto materiály zlepšují povědomí o firmě mezi potenciálními zákazníky a zvyšují návštěvnost webových stránek cestovních kanceláří.

Dalším přínosem je vícejazyčná forma prezentace, kdy každý záznam je uveden v deseti jazycích. Výrazně se tak zvyšuje viditelnost uvedených společností na zahraničních cestovních trzích, a to i těch vzdálenějších.

Adresář cestovních kanceláří přináší výhody všem firmám. Opravdový efekt však záleží na typu prezentace, pro kterou se daná cestovní kancelář rozhodne. Malá společnost profituje především tehdy, když využije příležitosti být prezentovaná vedle "velkých hráčů". Další výhodou je lepší pozice v zobrazení výsledků internetového vyhledávání, především pokud se firma rozhodne pro pokročilejší prezentaci. Menší společnosti, které jsou ve vyhledávači zobrazené výše než velcí konkurenti, získávají jednoznačnou výhodu na zahraničních trzích.

V případě, že se firma snaží přilákat nové zákazníky ze zahraničních trhů, je vícejazyčná prezentace tou nejlepší volbou. Informace o cestovní kanceláři se tak objeví i v lokálních vyhledávačích v místním jazyce, a tak lze oslovit potenciální partnery a zákazníky z mnoha destinací. Vícejazyčná prezentace je zvláště efektivní, pokud se vaše kancelář zaměřuje na zahraniční turisty.

Ano, pravidelně spouštíme speciální nabídky či prodlužujeme dobu prezentace. Nejvýhodnější nabídky však získávají cestovní kanceláře, která se rozhodnou pro propagační kampaň obsahující více marketingových nástrojů, které Tourism Review Media nabízí.
Pokud se například zkombinuje prezentace v Adresáři i s dalšími službami, jako je propagace různých informačních materiálů či video marketing, nabízíme speciální cenové nabídky. Kontaktujte nás v případě, že máte zájem o využití více marketingových služeb.Napište nam